Załóż bezpłatne konto

Poradniki

Zasady działania platformy GrupaKurierska.pl
 
Jak działa wycena paczek?

Aby zapoznać się z ofertą naszej firmy i dokonać wyceny należy skorzystać ze specjalnego formularza dostępnego na stronie głównej serwisu. W pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj przesyłki np. koperta krajowa lub paczka zagraniczna a następnie wprowadzić jej parametry tj. dokładną wagę rzeczywistą oraz wymiary. Dokładność wprowadzonych danych ma duży wpływ na poprawność wyceny. W kolejnym kroku należy w miarę potrzeb wybrać usługi dodatkowe i kliknąć wyceń. Nasz system dokona przeliczeń w oparciu o otrzymane informacje i przedstawi dostępne oferty firm współpracujących z naszym serwisem.
 
Jak odbywa się obsługa zleceń?

Wszystkie zamówienia na przesyłki przyjmowane są wyłącznie poprzez naszą stronę internetową. Podczas składania zamówienia należy postępować zgodnie ze wskazówkami naszej aplikacji. Złożenie zamówienia odbywa się w 5 krokach:
 
KROK 1 - wycena paczki. Prosimy o podanie wagi i wymiarów oraz wybranie ewentualnych usług dodatkowych. W tym kroku można wybrać więcej niż jedną paczkę do tego samego odbiorcy. Kliknięcie przycisku wyceń spowoduje wyliczenie ceny.
 
KROK 2 - wybór kuriera spośród ofert dostępnych w serwisie.
 
KROK 3 - Wprowadzenie danych nadawcy i odbiorcy. Zleceniodawcą paczki może być zarówno nadawca jak i odbiorca a także osoba trzecia. W formularzu nadawcy i odbiorcy można wprowadzić dowolne dane. Domyślnie wprowadzone są dane właściciela konta, alemożna je dowolnie modyfikować w trakcie składania zlecenia.
 
KROK 4 - dokonanie płatności. Płatności można dokonać na kilka sposobów. Najprostszy i najszybszy to skorzystanie z systemu płatniczego transferuj.pl, z którym nasz system jest zintegrowany i płatności są obsługiwane automatycznie. Kolejnym sposobem jest przelew tradycyjny na nasz rachunek bankowy, jednak może to wpłynąć na termin realizacji zlecenia z uwagi na księgowania międzybankowe. Ostatni sposób to zasilenie skarbonki w naszym serwisie większa kwotą i opłacanie przesyłek ze środków w niej zaksięgowanych. Opcja skarbonki jest przydatna i wygodna dla klientów korzystających z usług kurierskich regularnie.
 
KROK 5 - wydrukowanie etykiet przewozowych i oczekiwanie na przyjazd kuriera.
 
Dokumenty przewozowe
Etykiety przewozowe generowane przez nasz system to bardzo ważną kwestia w procesie realizacji zlecenia. Należy korzystać wyłącznie z etykiet które udostępniamy do wydrukowania ze względu na wyeliminowanie błędów. Klienci decydujący się wypisanie listów przewozowych ręcznie biorą na siebie odpowiedzialność za błędy wynikające z nieprawidłowego podania danych dotyczących płatnika, informacji o usługach dodatkowych itp. Nasza firma w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za takie dokumenty przewozowe i wszelkie reklamacje związane z błędami zawartymi w ręcznych listach przewozowych będą odrzucane.
 
Akceptowalne wagi i wymiary paczek

Każdy przewoźnik ma swoje wytyczne dotyczące parametrów paczek. Są one różne i uzależnione są zarówno od wymiarów i kształtów przesyłek, sposobu opakowania a także wagi paczek. U nasych partnerów wygląda to tak:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPS:

Paczka standardowa:

Max waga 70 kg

max długość 120 cm

max szer 80 cm

max wys 80 cm

Max obwód + najdłuższy bok = 300 cm

Paczka niesortowalna

max waga 70 kg

max długość 270 cm

max obwód + najdłuższy bok = 330 cm

Duża paczka:

Max bok 270 cm

Max obwód + najdłuższy bok = 419 cm

OverSize - suma najdłuższego boku i obwodu przekracza 419 cm.

Wzór wagi gabarytowej:

dł x szer x wys / 5000

Paczki o nieregularnych kształtach = paczka niesortowalna = dopłata

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K-EX

Paczka standardowa:

max waga 30 kg

max długość 140 cm

max suma boków = 220 cm

Paczka niestandardowa

max waga 32 kg

max długość 180 cm

Max suma bokó 260 cm

Wzór na wagę gabarytową:

dl x wys x szer / 10000

Wyjątek

Jeżeli  suma  boków  = 220 cm a z wagi gabarytowej wychodzi więcej niż

waga rzeczywista to bierzemy do wyceny wagę rzeczywistą

Paczki o nieregularnych kształtach = paczka niesortowalna = dopłata

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DPD:

Standardowa paczka międzynarodowa w serwisie DPD Classic

 Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 31,5 kg
Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki (2 x długość + 2 x szerokość + wysokość ≤ 300 cm)
Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
List przewozowy powinien być umieszczony na górnej powierzchni paczki

wzór wagi gabarytowej:

dł x wys x szer / 6000

Wyjątek:

Jeżeli  waga  gabarytowa  <  lub  =  41,6 kg to do wyceny bierzemy wagę rzeczywistą.

Paczki o nieregularnych kształtach = paczka niesortowalna = dopłata

 

 

Skarbonka

Funkcjonalność aplikacji dostępna wyłącznie dla klientów posiadających konto w serwisie. Umożliwia doładowanie większą kwotą jednorazowo i wykorzystanie zgromadzonych na niej środków na zamówienia w dowolnym momencie bez ograniczeń czasowych. Wygodne rozwiązanie dla klientów korzystających regularnie z przesyłek w naszym serwisie. Eliminuje konieczność wykonywania wielu przelewów za zamówienia.

Śledzenie przesyłki

Poprzez naszą stronę internetową można sprawdzić status przesyłki. W tym celu należy wpisać nr przesyłki w odpowiednie okno w zakładce znajdź przesyłkę.

Anulowanie zlecenia

Anulowanie zlecenia należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie w zakładce kontakt. Warunkiem anulowania zlecenia jest brak przyjazdu kuriera po paczkę. Po odbiorze paczki przez kuriera nie ma możliwości anulowania zamówienia. W przypadku gdy zlecenie zostanie anulowane środki zostają zwrócone do skarbonki, dla klienta posiadającego konto lub poprzez system płatności transferuj.pl na rachunek z którego płatność została dokonana. Przy zwrocie płatności poprzez system transferuj.pl zostanie naliczona opłata manipulacyjna za przelew, w wysokości 2,00 PLN brutto. W przypadku zwrotu środków do skarbonki nie ma opłat dodatkowych.

Faktury

Fakturowanie odbywa się automatycznie na podstawie otrzymanych danych do faktury. W zależności od tego czy klient posiada konto w systemie czy nie oraz od sposobu płatności faktury za usługi świadczone przez naszą firmę mogą być wystawione w różnym momencie:

  • Klient nieposiadający konta w systemie otrzyma fakturę od razu po opłaceniu zlecenia
  • Klient posiadający konto w systemie opłacający zamówienia przy pomocy płatności online otrzyma fakturę zbiorczą za wszystkie opłacone zlecenia w trakcie danego miesiąca kalendarzowego. Faktura jest wystawiana automatycznie 1 dnia kolejnego miesiąca (np. 1 lutego za miesiąc styczeń) i jest dostępna do pobrania w zakładce faktury po zalogowaniu się do serwisu
  • Klient posiadający konto, ale korzystający ze środków wpłaconych do skarbonki otrzymuje fakturę za doładowanie skarbonki w serwisie od razu po dokonaniu płatności. Korzystając z tych środków na zamówienia potem już faktura nie będzie za nie wystawiona. Faktura jest dostępna w panelu klienta w zakładce faktury po zalogowaniu do serwisu.
  • Anulowanie zlecenia opłaconego poprzez system transferuj.pl i wpłata środków do skarbonki. Faktura zostaje wystawiona analogicznie do doładowania skarbonki i jest dostępna w zakładce faktury po zalogowaniu do serwisu.

Obsługa przesyłek pobraniowych

W zależności od przewoźnika, z którym współpracuje nasza platforma obsługa pobrań wygląda następująco: 

  • UPS - zwrot pobrania następuje w terminie około 7 dni roboczych. Przewoźnik przelewa środki z pobrania do naszej firmy, a nasza firma jeszcze w dniu otrzymania pieniędzy dokonuje przelewu na rachunek wskazany w zleceniu.
  • K-EX - zwrot pobrania następuje bezpośrednio na rachunek wskazany w zamówieniu. W zależności od rodzaju pobrania zwrot następuje do 14 dni roboczych. Przewoźnik przelewa kwotę pobrania bezpośrednio na rachunek bankowy klienta.

W przypadku przesyłek pobraniowych po zarejestrowaniu kwoty w naszym systemie każdy klient otrzymuje powiadomienie o dokonaniu przelewu na jego rachunek w formie wiadomości email zawierającej kwotę pobrania oraz nr przesyłek , za które przelew jest realizowany.

Ubezpieczenie przesyłek

Wszystkie przesyłki są standardowo ubezpieczone, jednak wysokość tego ubezpieczenia zależy od firmy kurierskiej. U naszych partnerów wygląda to następująco:

  • UPS - w cenę podstawową przesyłki jest wliczone ubezpieczenie do kwoty 323,00 PLN
  • DPD - w cenę podstawową paczki jest wliczone ubezpieczenie do kwoty 5000,00 PLN
  • K-EX - w cenę podstawową przesyłki jest wliczone ubezpieczenie do kwoty 100,00 PLN

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowej ochrony. W tym celu w trakcie podawania parametrów przesyłki należy podać deklarowaną wartość paczki. Nasz kalkulator policzy dodatkową polisę i po dokonaniu zapłaty prześle przewoźnikowi odpowiednie informacje jednocześnie generując odpowiednie dokumenty przewozowe zawierające dodatkowe ubezpieczenie paczki.

Opłata dodatkowa za rozbieżności między stanem faktycznym a deklaracją w serwisie

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi zadeklarowanymi w trakcie składania zlecenia i opłaty a stanem faktycznym stwierdzonym przez przewoźnika i wystąpienia opłat dodatkowych nasza firma sceduje je na zleceniodawcę obciążając jego portfel kwota wynikającą z różnic. Dotyczy to zarówno wymiarów i wagi ale również dopłat za przesyłki niestandardowe, duże paczki oraz oversize. Nasza firma na podstawie zestawień od przewoźników bada dokładnie takie rozbieżności kontrolując wszystkie przesyłki pod kontem wagi, wymiarów oraz innych wspomnianych wcześniej dopłat.

Płatności za usługi

Płatności za zamówienia w naszym serwisie można dokonywać za pośrednictwem systemu płatniczego transferuj.pl opłacając pojedynczo zlecenia, koszyk zamówień zbiorczo lub wpłacając pieniądze do portfela w systemie i korzystając z tych pieniędzy na realizację zamówień. W drodze wyjątku honorujemy wpłaty na rachunek bankowy naszej firmy. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty środki są księgowane w systemie podobnie jak zasilenie portfela. Jednocześnie zastrzegamy, ze taki sposób opłacenia zlecenia może przyczynić się do dłuższego czasu realizacji zlecenia przez naszą firmę i naszych podwykonawców.

Allegro

Specjalnie dla użytkowników serwisu aukcyjnego Allegro przygotowaliśmy rozwiązanie ułatwiające pobieranie adresu odbiorcy. W trakcie składania zamówienia w odpowiednim momencie zalogować się na dane allegro, żeby otrzymać dostęp do danych adresowych osób kupujących. Opcja ta dotyczy wyłącznie aukcji zakończonych. Nasza firma informuje jednocześnie, ze nie przechowuje i nie zbiera danych służących do logowania w serwisie allegro.

Książka adresowa

Książka adresowa to kolejne rozwiązanie mające ułatwić pracę w naszym systemie. Można w niej zachować nieskończoną ilość wpisów zachowując swoich stałych kontrahentów. Opcja przydatna szczególnie tym sprzedającym, którzy prowadzą interesy regularnie z powtarzającymi się klientami.

Reklamacje

Nasza firma chce uczestniczyć i uczestniczy aktywnie również w procesie reklamacyjnym. W tym celu przygotowaliśmy uniwersalny formularz reklamacyjny, który jest niezbędny do rozpoczęcia procesu reklamacji. Wypełniony formularz należy przesłać na adres email naszej firmy lub pocztą. Do wypełnionego formularza, który znajduje sie u dołu strony należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty związane ze zdarzeniem np. kopie listu przewozowego, fakturę sprzedaży, potwierdzenie transakcji z allegro itp. Nasza firma gromadzi niezbędne dokumenty i składa reklamację u przewoźnika. Po otrzymaniu odpowiedzi klient jest informowany o wynikach złożonej reklamacji.

Kontakt z nami

Preferujemy kontakt mailowy, ze względu na możliwość obsługi większej ilości zgłoszeń. Aby usprawnić proces obsługi zgłoszeń przygotowaliśmy specjalny formularz kontaktowy, w którym należy wybrać temat kontaktu. Pozwala to na skierowania sprawy do odpowiedniej osoby kompetentnej do wykonania zgłoszonego zlecenia. W zależności od tego czego dotyczy zgłoszenie staramy się obsługiwać sprawy na bieżąco. Odpowiedź do klienta dociera w ciągu kilku minut.

Biuro Obsługi Klienta - czynne od poniedziałku do piątku  w godzinach 9:00 - 16:00

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i liczymy na owocną współpracę.